Verilen İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma ve Akış Şeması

Değişkenler 
A: 1. Sayı
B: 2. Sayı
C: İki Sayının Toplamı (A + B)

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku A
Adım 3: Oku B
Adım 4: Hesapla C = A + B
Adım 5: Yaz C
Adım 6: Dur

Akış Şeması (Flowchart)
Algoritma, Akış Şeması Örneği

Bakın: Verilen İki Sayının Çarpımını Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Bakın: Algoritma (Algorithm)
Bakın: Akış Şeması (Flowchart)

Yorumlar