Verilen İki Sayıdan Büyüğünü Printerle Yazdıran Algoritma

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku A ve B
Adım 3: A = B ise Adım 7'ye Git
Adım 4: A>B ise Adım 6'ya Git
Adım 5: B'yi Yaz Adım 8'e Git
Adım 6: A'yı Yaz Adım 8'e Git
Adım 7: "A ve B Eşittir" Yaz
Adım 8: Dur

Akış Şeması (Flowchart)
Algoritma, Akış Şeması Örneği

Bakın: Verilen İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Bakın: Algoritma (Algorithm)
Bakın: Akış Şeması (Flowchart)

Yorumlar