Verilen İki Sayının Çarpımını Bulan Algoritma ve Akış Şeması

Değişkenler 
X: 1. Sayı
Y: 2. Sayı
Z: İki Sayının Çarpımı (X * Y)

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku X
Adım 3: Oku Y
Adım 4: Hesapla Z = X * Y
Adım 5: Yaz Z
Adım 6: Dur

Akış Şeması (Flowchart)
Algoritma, Akış Şeması Örneği

Bakın: Verilen İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Bakın: Algoritma (Algorithm)
Bakın: Akış Şeması (Flowchart)

Yorumlar