Klavyeden Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algorithm ve Akış Şeması

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Herhangi Bir X Sayısı Gir
Adım 3: Eğer X % 2 == 0 ise Adım 4'e Git, Değil ise Adım 5'e Git
Adım 4: "Sayı Çifttir" Yaz
Adım 5: "Sayı Tektir" Yaz
Adım 6: Dur

NOT: X % 2, X sayısının 2 ile bölümünden kalan demektir.

Akış Şeması (Flowchart)
Algoritma, Akış Şeması Örneği

Bakın: C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program
Bakın: Algoritma (Algorithm)
Bakın: Akış Şeması (Flowchart)

Yorumlar