C++ - Temel String Fonsiyonları (En Çok Kullanılanlar)

Bakın: C++ - Stringler

size ve length Fonksiyonları
Stringin boyutunu bulmak için kullanılır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
size: 25
length: 25
capacity: 40


resize Fonksiyonu
Stringi istenilen karakter uzunluğunda yeniden boyutlandırır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
I like to code in C
I like to code in C++
I like to code


at Fonksiyonu
String karakterlerini döndürürken kullanılabilir.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
T
E
S
T


append Fonksiyonu
Stringin geçerli değerinin sonuna ek karakterler ekleyerek genişletir.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
Ogrencinin ortalmasi 10 dersten olusmakta: ..........10.....


assing Fonksiyonu
Stringin geçerli içeriğini değiştirerek yeni bir değer atar.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
olmak ya da olmamak iste butun mesele bu
ya da olma
asil
insan
**********
----------
butun mesele


erase Fonksiyonu
Stringin bir kısmını silerek boyutunu azaltır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
Bu bir cumledir.


replace Fonksiyonu
String içeriğini değiştirmek için kullanılır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
Bu bir kısa cumledir.!!!


swap Fonksiyonu
Stringler arası yer değiştirme için kullanılır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
Caner Seref
Seref Caner


copy Fonksiyonu
Stringin bir alt dizisini gösterilen stringe kopyalamak için kullanılır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
buffer degiskeninin icerigi: String


substr Fonksiyonu
Stringi istenilen karakter uzunluğunda yeniden boyutlandırır.

Example: 
Programın Ekran Çıktısı
dusunuyor ayrintilariyla yasiyoruz.

Bakın: C++ - Find String Fonksiyonları
Bakın: C++ - String Begin ve End Fonksiyonları

Yorumlar