C++ - İç İçe Döngüler (Nested Loops)

Bir döngü başka bir döngünün içine yerleştirilebilir. Bu duruma da iç içe döngü (nested loop) denir.

Bakın: For Döngüsü

Örneğin;
for (int i=0; i<5; i++) // Dış Döngü
{
for (int j=0; j<10; j++)// İç Döngü
{
    Komutlar
}
}
Yukarıdaki kod parçasında Komutlar satırı 50 kere çalışacaktır. Bunun sebebi Dış Döngü'nün her döndüğünde İç Döngü'nün 10 kere dönmesidir.

Örnekleri inceleyin!

Example 1:
Programın Ekran Çıktısı
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
12345678910

Bakın: C++ - Break ve Continue

Example 2:
Programın Ekran Çıktısı
1
22
333
4444
55555
666666
7777777
88888888
999999999
10101010101010101010
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar