C++ - Find String Fonksiyonları

find Fonksiyonu
String içerisinde search için kullanılır.

Example:
Programın Ekran Çıktısı
ilk 'saman' bulundu: 3
ikinci 'saman' bulundu: 14
'ara' bulundu: 20
nokta bulundu: 37
Bu samanlikta igne aramaya benzer.

find_first_of ve find_last_of Fonksiyonları
String içerisinde find_first_of baştan, find_last_of sondan search için kullanılır.

Example:
Programın Ekran Çıktısı
canerseref.com
3
8
Bakın: C++ - Stringler
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar