C++ - Break ve Continue

break;
Bir döngünün sonlanması için kullanılır. Example 1'i inceleyin!

Example 1:
Programın Ekran Çıktısı
1
2
3
4
5
6
Bakın: C++ - Switch Karar Yapısı

continue;
Bir döngünün belirlenen koşulu yok sayarak devam etmesi için kullanılır. Example 2'yi inceleyin!

Example 2:
Programın Ekran Çıktısı
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar