C++ - Begin ve End String Fonksiyonları

Kullanımı
  • stringAdi.begin();
  • stringAdi.end();

stringAdi.begin(); ile dizinin başlangıç karakteri bulunabilir.
Programın Ekran Çıktısı
B
Hava

stringAdi.begin(); ile dizinin başlangıç karakteri değiştirilebilir.
Programın Ekran Çıktısı
B Dili

stringAdi.begin(); ve stringAdi.end(); ile For döngüsünde kullanılabilir.
Programın Ekran Çıktısı
T
E
S
T

Bakın: C++ - Stringler
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar