C# - Enum Veri Tipi

Bir enumeration, adlandırılmış sayı sabitlerinin listesini belirmek için kullanılır.

Enumeration (enum): Numaralandırma

Bir enum bildirmek için genel söz dizimi aşağıdaki gibidir.
enum Days
{
  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
}

Enum elemanlarına aşağıdaki gibi nokta ile erişilebilir.
Days.Friday, Friday çıktısını verir.
(int)Days.Friday, 4 çıktısını verir. (Tip dönüşümü yapılmıştır!)

Bir enumun varsayılan olarak başlangıç elemanı 0 (sıfır) değerine sahiptir. Diğer elemanlar ardışık olarak +1 değerinde artar. Örneğin; Monday 0, Tuesday 1, Thursday 3 vb.

Enum kullanımı kodu daha okunaklı ve yönetilebilir kılar.

Örnekleri inceleyin!

Example:
Programın Ekran Çıktısı
Monday
0
Tuesday
1
Saturday
5

Example 2:
Programın Ekran Çıktısı
Monday
10
Tuesday
11
Saturday
23

Yorumlar