Öne Çıkan Gönderi

C# - Enum Veri Tipi

Bir enumeration, adlandırılmış sayı sabitlerinin listesini belirmek için kullanılır.

Enumeration (enum): Numaralandırma

Bir enum bildirmek için genel söz dizimi aşağıdaki gibidir.
enum Days
{
  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
}

Enum elemanlarına aşağıdaki gibi nokta ile erişilebilir.
Days.Friday, Friday çıktısını verir.
(int)Days.Friday, 4 çıktısını verir. (Tip dönüşümü yapılmıştır!)

C++ - Find String Fonksiyonları

find Fonksiyonu
String içerisinde search için kullanılır.

Example:
Programın Ekran Çıktısı
ilk 'saman' bulundu: 3
ikinci 'saman' bulundu: 14
'ara' bulundu: 20
nokta bulundu: 37
Bu samanlikta igne aramaya benzer.

C++ - Temel String Fonsiyonları (En Çok Kullanılanlar)

Bakın: C++ - Stringler

size ve length Fonksiyonları
Stringin boyutunu bulmak için kullanılır.

Example: 

C++ - Begin ve End String Fonksiyonları

Kullanımı
  • stringAdi.begin();
  • stringAdi.end();

stringAdi.begin(); ile dizinin başlangıç karakteri bulunabilir.

C++ - Stringler

Karakter dizileri üzerinde daha işlevsellik için string kullanılır. (Bakın: C++ - Karakter Dizileri)

string'leri kullanabilmek için başlığa #include <string> dahil edilmelidir.

string'ler
    stringAdi="Bu Bir String";
    stringAdi("Bu Bir String"); gibi tanımlanabilir.

Example 1:

C++ - Break ve Continue

break;
Bir döngünün sonlanması için kullanılır. Example 1'i inceleyin!

Example 1:
Programın Ekran Çıktısı
1
2
3
4
5
6

C++ - İç İçe Döngüler (Nested Loops)

Bir döngü başka bir döngünün içine yerleştirilebilir. Bu duruma da iç içe döngü (nested loop) denir.

Bakın: For Döngüsü

Örneğin;
for (int i=0; i<5; i++) // Dış Döngü
{
for (int j=0; j<10; j++)// İç Döngü
{
    Komutlar
}
}
Yukarıdaki kod parçasında Komutlar satırı 50 kere çalışacaktır. Bunun sebebi Dış Döngü'nün her döndüğünde İç Döngü'nün 10 kere dönmesidir.

C++ - Boyutu Belirtilmemiş Dizinin Boyutunu & Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Programın Kodu

Klavyeden Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algorithm ve Akış Şeması

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Herhangi Bir X Sayısı Gir
Adım 3: Eğer X % 2 == 0 ise Adım 4'e Git, Değil ise Adım 5'e Git
Adım 4: "Sayı Çifttir" Yaz
Adım 5: "Sayı Tektir" Yaz
Adım 6: Dur

NOT: X % 2, X sayısının 2 ile bölümünden kalan demektir.

Verilen 2 Sayıdan Büyüğünü Printerle Yazdıran Algoritma

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku A ve B
Adım 3: A = B ise Adım 7'ye Git
Adım 4: A>B ise Adım 6'ya Git
Adım 5: B'yi Yaz Adım 8'e Git
Adım 6: A'yı Yaz Adım 8'e Git
Adım 7: "A ve B Eşittir" Yaz
Adım 8: Dur

Verilen 2 Sayının Toplamını Bulan Algoritma ve Akış Şeması

Değişkenler 
A: 1. Sayı
B: 2. Sayı
C: İki Sayının Toplamı (A + B)

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku A
Adım 3: Oku B
Adım 4: Hesapla C = A + B
Adım 5: Yaz C
Adım 6: Dur

Verilen 2 Sayının Çarpımını Bulan Algoritma ve Akış Şeması

Değişkenler 
X: 1. Sayı
Y: 2. Sayı
Z: İki Sayının Çarpımı (X * Y)

Algorithm
Adım 1: Başla
Adım 2: Oku X
Adım 3: Oku Y
Adım 4: Hesapla Z = X * Y
Adım 5: Yaz Z
Adım 6: Dur

Tüm Zamanların Best 20 Bilgisayar Programcısı

John Backus
John Backus

John Backus

John Backus (3 Aralık 1924 – 17 Mart 2007), Amerikalı bir bilgisayar bilimcisiydi. Backus 1954'te bilgisayarların sürekli yeniden programlanmasına karşı IBM bünyesinde Fortran'ı (Formula Translator) geliştirmiştir. Tıp ve mühendislik eğitimi alan Backus birçok bilimsel ödülün de sahibidir. Backus 1991 yılında emekli olmuştur. 17 Mart 2007'de Oregon'daki Ashland, Oregon'daki evinde ölmüştür.

C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Bakın: C++ Programlama Dili (Bjarne Stroustrup)

C++ Konuları

SQL Server 2017 Setup "Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required for Polybase" Hatası

SQL Server 2017 Setup, Feature Selection penceresinde "PolyBase Query Service For External Data" seçeneğini seçildiğinde Feature Rules penceresinde "Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required for Polybase" (Bkz. Şekil 1 & Şekil 2) hatası ile karşılaşılabilir.

Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required for Polybase
Şekil 1. Oracle JRE 7 Update 51 (64-bit) or higher is required for Polybase

Askeri İndirimli Uçak Bileti Nasıl Alınır? (AeroBilet)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir asker isen uçak biletini askeri indirimli satın alabilirsin. Askeri indirimli uçak bileti, bilet satış ofislerinden satın alınabileceği gibi internet üzerinden de satın alınabilir.

Askeri indirimli uçak bileti satın almak için AeroBilet'i kullanacağız. (Nedir bu AeroBilet? 🤔)

AeroBilet Logo
AeroBilet, seyahat etmek isteyenlere uçak bileti, otobüs bileti, otel, tur, deniz otobüsü, sigorta ve transfer hizmetleri sunan, doğru ve hızlı bir seyahat planlama yapılmasını sağlayan bir platformdur.