Windows'da Ek Modüller ile OpenCV Derleme ve Yükleme (Visual Studio IDE)

OpenCV (Open Source Computer Vision), görüntü işleme alanlarında kullanılan open source kodlu bir kütüphanedir.

Ön Koşullar
Başlamadan önce yüklü olduğundan emin olun:
 1. Microsoft Visual Studio 2015
 2. Windows için CMake (https://cmake.org/download/)

Genel Bakış
 1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
 2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
 3. OpenCV Projesini Derleme
 4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme

1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
"C:\" dizininde "OpenCV 3.3.0" adlı bir klasör oluşturun. Bu klasörün içine "build" ve "source" adlı iki klasör oluşturun.

Şekil 1. OpenCV 3.3.0 Dosya Yolu

OpenCV kaynaklarını aşağıdaki bağlantılardan indirin.
 1. OpenCV: https://github.com/opencv/opencv/releases (OpenCV 3.3.0, Source Code, Zip indirilmeli!)
 2. Ek Modüller: https://github.com/opencv/opencv_contrib/releases (3.3.0, Zip indirilmeli!)

İndirme işlemi bittikten sonra her birini "C:\OpenCV 3.3.0\source" dizinine çıkartın.

Şekil 2. OpenCV Source Dosya Yolu

2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
CMake programını başlatın. Şekil 3'te gösterildiği gibi "Where is the source code: C:/OpenCV 3.3.0/source/opencv"  ve "Where to build the binaries: C:/OpenCV 3.3.0/build" dizinlerini belirtin.

Şekil 3. Kaynak Kod Yolunu Belirtme

"Configure" butonuna basın. Açılan pencereden Şekil 4'te gösterildiği gibi "Visual Studio 14 2015 Win64" seçeneğini seçin ve "Finish" butonuna basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında Şekil 5'teki gibi çıktı verir.

Şekil 4. Proje İçin IDE Belirtme
Şekil 5. Yapılandırma Tamamlandı

Şekil 6'da gösterildiği gibi "C:\OpenCV 3.3.0\source\opencv_contrib\modules" ek modüller dizinini belirtin.

Şekil 6.  Ek Modül Belirtme

"Configure" butonuna bir kez daha basın. Daha sonra "Generate" butonuna basın.

3. OpenCV Projesini Derleme
"C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde bulunan "OpenCV.sln" dosyasını Visual Studio ile açın.

Şekil 7. OpenCV.sln Özellikleri

Tüm proje dosyaları yüklendikten sonra "Solution Explorer" penceresine gidin, "CMakeTargets" dizinindeki "INSTALL" projesini bulun ve projeyi "Debug" modunda derleyin. Bu işlem biraz sürebilir, sabırlı olun.

Şekil 8. OpenCV Proje Derleme

Derleme işlemi tamamlandığında "C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde install, bin ve lib gibi klasörler oluşacaktır.

4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme
OpenCV kütüphanesini kuruldu ve uygulama geliştirmek için iki adım kaldı:
 1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
 2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme

4.1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
Uygulamada OpenCV kütüphanesini kullanabilmek için "Denetim Masası" üzerinden "Sistem ve Güvenlik\Sistem" öğesine gidin. Sol üst köşede bulunan "Gelişmiş Sistem Ayarları" penceresini açın. "Gelişmiş" sekmesine gidin ve "Ortam Değişkenleri" penceresini açın. "Kullanıcı Değişkenleri" panelindeki "Yeni..." penceresini açın ve "Değişken adı: OpenCV_DIR", "Değişken değeri: C:\OpenCV 3.3.0\build\install" girin.

Şekil 9. Kullanıcı Değişkeni Düzenle

"Sistem Değişkenleri" panelinden "Path" değişkenini seçip "Düzenle..." penceresini açın ve "Değişken Değeri" sonuna "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\bin;" dizinini ekleyin.

Şekil 10. Sistem Değişkenini Düzenle

4.2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme
 1. Visual Studio'da boş bir C++ projesi oluşturun.
 2. Çalıştırma Modu'nu "Debug" ve Mimari'yi "x64" seçin.
 3. Toolbar üzerinden "Project\Properties\Configuration Properties" penceresini açın.
 4. "VC++ Directories\Include Directories" gidin, "Edit" seçeneğini seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\include" dizinini ekleyin.
 5. "VC++ Directories\Library Directories" gidin, "Edit" seçeneğini seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\lib" dizinini ekleyin.
 6. "Linker\Input\Additional Dependencies" gidin, "Edit" seçeneğini seçin ve aşağıdaki kütüphanelerden kullanmak istediklerinizi add edin.
 • opencv_aruco310d.lib // ArUco İşaretleyici Algılama
 • opencv_bgsegm310d.lib 
 • opencv_calib3d310d.lib
 • opencv_ccalib310d.lib
 • opencv_core310d.lib // Temel İşlevsellik
 • opencv_datasets310d.lib
 • opencv_dnn310d.lib
 • opencv_dpm310d.lib
 • opencv_face310d.lib // Yüz Tanıma
 • opencv_features2d310d.lib
 • opencv_flann310d.lib
 • opencv_fuzzy310d.lib // Bulanık Matematiğe Dayalı Görüntü İşleme
 • opencv_highgui310d.lib // Üst Düzey GUI
 • opencv_imgcodecs310d.lib // Resim Dosyası Okuma ve Yazma
 • opencv_imgproc310d.lib // Görüntü İşleme
 • opencv_line_descriptor310d.lib
 • opencv_ml310d.lib // Makine Öğrenmesi
 • opencv_objdetect310d.lib // Nesne Algılama
 • opencv_optflow310d.lib
 • opencv_photo310d.lib
 • opencv_plot310d.lib
 • opencv_reg310d.lib // Görüntü Kaydı
 • opencv_rgbd310d.lib // RGB-Derinlik İşleme
 • opencv_saliency310d.lib
 • opencv_shape310d.lib
 • opencv_stereo310d.lib // Stereo Karşılık Algoritmaları
 • opencv_stitching310d.lib
 • opencv_structured_light310d.lib // Yapısal Işık API'sı
 • opencv_superres310d.lib
 • opencv_surface_matching310d.lib // Yüzey Eşleştirme
 • opencv_text310d.lib
 • opencv_tracking310d.lib // İzleme API'sı
 • opencv_ts310d.lib
 • opencv_video310d.lib // Video Analizi
 • opencv_videoio310d.lib
 • opencv_videostab310d.lib
 • opencv_xfeatures2d310d.lib
 • opencv_ximgproc310d.lib // Genişletilmiş Görüntü İşleme
 • opencv_xobjdetect310d.lib // Genişletilmiş Nesne Algılama
 • opencv_xphoto310d.lib // Ek Fotoğraf İşleme Algoritmaları

Yorumlar