Windows'da Ek Modüller ile OpenCV Derleme ve Yükleme

1 Kasım 2017

OpenCV (Open Source Computer Vision), görüntü işleme alanlarında kullanılan open source kodlu bir kütüphanedir.

Ön Koşullar
Başlamadan önce yüklü olduğundan emin olun:
 1. Microsoft Visual Studio 2015
 2. Windows için CMake (https://cmake.org/download/)

Genel Bakış
 1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
 2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
 3. OpenCV Projesini Derleme
 4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme

1. Ek Modüller ile OpenCV İndirme
"C:\" dizininde "OpenCV 3.3.0" adlı bir klasör oluşturun. Bu klasörün içine "build" ve "source" adlı iki klasör oluşturun.


OpenCV kaynaklarını aşağıdaki bağlantılardan indirin.
OpenCV: https://github.com/opencv/opencv/releases (OpenCV 3.3.0, Source Code, Zip indirilmeli!)
Ek Modüller: https://github.com/opencv/opencv_contrib/releases (3.3.0, Zip indirilmeli!)

İndirme işlemi bittikten sonra her birini "C:\OpenCV 3.3.0\source" dizinine çıkartın.


2. CMake ile Visual Studio Projesi Oluşturma
CMake programını başlatın. Şekil 1'de gösterildiği gibi "Where is the source code: C:/OpenCV 3.3.0/source/opencv"  ve "Where to build the binaries: C:/OpenCV 3.3.0/build" dizinlerini belirtin.

Şekil 1

"Configure" butonuna basın. Açılan pencereden Şekil 2'de gösterildiği gibi "Visual Studio 14 2015 Win64" seçeneğini seçin ve "Finish" butonuna basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında Şekil 3'teki gibi çıktı verir.

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4'te gösterildiği gibi "C:\OpenCV 3.3.0\source\opencv_contrib\modules" ek modüller dizinini belirtin.

Şekil 4

"Configure" butonuna bir kez daha basın. Daha sonra "Generate" butonuna basın.

3. OpenCV Projesini Derleme
"C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde bulunan "OpenCV.sln" dosyasını Visual Studio ile açın.


Tüm proje dosyaları yüklendikten sonra "Solution Explorer" penceresine gidin, "CMakeTargets" dizinindeki "INSTALL" projesini bulun ve projeyi "Debug" modunda derleyin. Bu işlem biraz sürebilir, sabırlı olun.


Derleme işlemi tamamlandığında "C:\OpenCV 3.3.0\build" dizininde install, bin ve lib gibi klasörler oluşacaktır.

4. OpenCV Kullanarak Uygulama Geliştirme
OpenCV kütüphanesini kuruldu ve uygulama geliştirmek için iki adım kaldı:
 1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
 2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme
4.1. OpenCV Ortam Değişkenlerini Kaydetme
Uygulamada OpenCV kütüphanesini kullanabilmek için "Denetim Masası" üzerinden "Sistem ve Güvenlik\Sistem" öğesine gidin. Sol üst köşede bulunan "Gelişmiş Sistem Ayarları" penceresini açın. "Gelişmiş" sekmesine gidin ve "Ortam Değişkenleri" penceresini açın. "Kullanıcı Değişkenleri" panelindeki "Yeni..." penceresini açın ve "Değişken adı: OpenCV_DIR", "Değişken değeri: C:\OpenCV 3.3.0\build\install" girin.


"Sistem Değişkenleri" panelinden "Path" değişkenini seçip "Düzenle..." penceresini açın ve "Değişken Değeri" sonuna "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\bin;" dizinini ekleyin.


4.2. OpenCV Proje Özellik Sayfasına Ekleme
 1. Visual Studio'da boş bir C++ projesi oluşturun.
 2. Çalıştırma Modu'nu "Debug" ve Mimari'yi "x64" seçin.
 3. Toolbar üzerinden "Project\Properties\Configuration Properties" penceresini açın.
 4. "VC++ Directories\Include Directories" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\include" dizinini ekleyin.
 5. "VC++ Directories\Library Directories" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve "C:\OpenCV 3.3.0\build\install\x64\vc14\lib" dizinini ekleyin.
 6. "Linker\Input\Additional Dependencies" gidin, "Edit" seçeneğine seçin ve kütüphaneleri ekleyin:
opencv_aruco310d.lib // ArUco İşaretleyici Algılama
opencv_bgsegm310d.lib
opencv_calib3d310d.lib // Kamera Kalibrasyonu ve 3D Yeniden Yapılanma
opencv_ccalib310d.lib
opencv_core310d.lib // Temel İşlevsellik
opencv_datasets310d.lib
opencv_dnn310d.lib
opencv_dpm310d.lib
opencv_face310d.lib // Yüz Tanıma
opencv_features2d310d.lib
opencv_flann310d.lib
opencv_fuzzy310d.lib // Bulanık Matematiğe Dayalı Görüntü İşleme
opencv_highgui310d.lib // Üst Düzey GUI
opencv_imgcodecs310d.lib // Resim Dosyası Okuma ve Yazma
opencv_imgproc310d.lib // Görüntü İşleme
opencv_line_descriptor310d.lib
opencv_ml310d.lib // Makine Öğrenmesi
opencv_objdetect310d.lib // Nesne Algılama
opencv_optflow310d.lib
opencv_photo310d.lib
opencv_plot310d.lib
opencv_reg310d.lib // Görüntü Kaydı
opencv_rgbd310d.lib // RGB-Derinlik İşleme
opencv_saliency310d.lib
opencv_shape310d.lib
opencv_stereo310d.lib // Stereo Karşılık Algoritmaları
opencv_stitching310d.lib
opencv_structured_light310d.lib // Yapısal Işık API'sı
opencv_superres310d.lib
opencv_surface_matching310d.lib // Yüzey Eşleştirme
opencv_text310d.lib
opencv_tracking310d.lib // İzleme API'sı
opencv_ts310d.lib
opencv_video310d.lib // Video Analizi
opencv_videoio310d.lib
opencv_videostab310d.lib
opencv_xfeatures2d310d.lib
opencv_ximgproc310d.lib // Genişletilmiş Görüntü İşleme
opencv_xobjdetect310d.lib // Genişletilmiş Nesne Algılama
opencv_xphoto310d.lib // Ek Fotoğraf İşleme Algoritmaları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder