Tarihin İlk Kriptoloji Fikri: Sezar Şifrelemesi (Caesar Cipher)

Sezar Şifrelemesi, Caesar Cipher
Sezar Şifrelemesi, tarihteki ilk şifreleme algoritmalarından biridir. Bu algoritma ile bir mesajdaki her harf, alfadeki belirli bir sayı sonrasındaki başka bir harfle yer değiştirilerek kullanılır. Örneğin, 3 sola kaydırmalı Sezar Şifrelemesi'nde "D" yerine "A", "E" yerine "B" yazılarak şifrelenir. İsmini Roma İmparatoru Jül Sezar’dan almıştır. Jül Sezar bu algoritmayı özel yazışmalarında kullanıyordu.

Example: Beş sağa kaydırmalı Sezar Şifrelemesi için Plain ve Cipher alfabeleri aşağıdaki gibidir.

Önemli NOT:
Kaydırma parametresi anahtar olarak kullanılır.

Plain: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cipher: F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

Şifreleme yaparken, mesajdaki her harf Plain alfabesinde bulunur ve bu harfe karşılık gelen Cipher alfabesindeki harf ile yer değiştirilir.

Plaintext: HELLO WORLD
Ciphertext: MJQQT BTWQI

Deşifre işlemi 5 sola kaydırılarak yapılır.

Sezar Şifrelemesi'ni kırmak basittir. Bir dilde en çok kullanılan harfler bulunabilir. Bulunan harfler ile mesajda en çok geçen harfler karşılaştırılarak hangi harfin hangi harf ile yer değiştirildiği bulunabilir.

Bakın: C++ - Sezar Şifrelemesi Programı (Encryption & Decryption)

Yorumlar