Halk Dansları Eşliğinde Sıralama Algoritmaları

Romanya'da bulunan Sapientia Üniversitesi öğrencileri sıralama algoritmalarını (eklemeli, seçmeli, kabarcık, kabuk, birleştirmeli ve hızlı sıralama) Romen, Çingene ve Macar halk danslarıyla sentezledi. Organizasyona AlgoRythmics adı verildi.

Yönetmen: Kátai Zoltán ve Tóth László
Koreografi: Füzesi Albert


1. Eklemeli Sıralama (Insertion Sort)2. Seçmeli Sıralama (Selection Sort)3. Kabarcık Sıralama (Bubble Sort)4. Kabuk Sıralama (Shell Sort)5. Birleştirmeli Sıralama (Merge Sort)6. Hızlı Sıralama (Quick Sort)


Yorumlar