Tarihin İlk Kriptoloji Fikri: Sezar Şifrelemesi (Caesar Cipher)

Sezar Şifrelemesi, Caesar Cipher
Sezar Şifrelemesi, tarihteki ilk şifreleme algoritmalarından biridir. Bu algoritma ile bir mesajdaki her harf, alfadeki belirli bir sayı sonrasındaki başka bir harfle yer değiştirilerek kullanılır. Örneğin, 3 sola kaydırmalı Sezar Şifrelemesi'nde "D" yerine "A", "E" yerine "B" yazılarak şifrelenir. İsmini Roma İmparatoru Jül Sezar’dan almıştır. Jül Sezar bu algoritmayı özel yazışmalarında kullanıyordu.

Example: Beş sağa kaydırmalı Sezar Şifrelemesi için Plain ve Cipher alfabeleri aşağıdaki gibidir.

Önemli NOT:
Kaydırma parametresi anahtar olarak kullanılır.

Plain: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cipher: F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

C++ - Sezar Şifrelemesi Programı (Encryption & Decryption)

Encryption Programının Kodu

Tim Berners-Lee: "İnterneti Öylece Kullanamayız Aynı Zamanda Onun İçin Endişelenmemiz de Gerekli" (TED Talks)

Tim Berners-Lee (Bakın: Tüm Zamanların Best 20 Bilgisayar Programcısı) 28 yıl önce CERN'de bir çalışandı. İlk yılını doldurduktan sonra başka bir yan projede çalışmaya başladı. Bir kod yazdı. Başta insanlar kullanmaz diye endişelenenler oldu, halka karmaşık geleceğini düşünüldü. Bir sürü çaba, bir sürü insanla yaptığı işbirlikleri sonucunda kullanışlı hale geldi. Birkaç yıl sonra, 2000'lerde dünya nüfusunun %5'i WWW'i kullanır hale geldi. 2007'de bu rakam %17'ye yükseldi. 2008'de World Wide Web Vakfı'nı kurdu. 2014'te dünyanın %40'ı WWW kullanıcısı oldu ve giderek yaygınlaşıyor.

İnternet birçok yönde hayatımızı değiştirdi. Eğitim alanında birçok değişiklikler oldu. Başka alanlarda da öyle. Online ticaret, alışveriş anlayışımızı değiştirdi. Çeşitli ticaret türleri ortaya çıktı. Ticaretin kuralları neredeyse tüm dünyada değişti. Siyasi sistemler de etkilendi. Öyle ki, e-Devlet sistemleri birçok şeyin görünür ve şeffaf olmasını sağladı.

Surveillance

İnternete girdiğimiz zaman Web'in hangi parçasını kullandığımızı hangi parçasının özgür ve şeffaf olduğunu bilemiyorsun. 🤔 Endişe verici olan izlemeler (Surveillance) değil esasen bundan çok internetteki verilerimizi suiistimal etmek isteyecek başka birilerinin olması. (Kişilere özgü reklam sunan Google, Yandex vb.)

Halk Dansları Eşliğinde Sıralama Algoritmaları

Romanya'da bulunan Sapientia Üniversitesi öğrencileri sıralama algoritmalarını (eklemeli, seçmeli, kabarcık, kabuk, birleştirmeli ve hızlı sıralama) Romen, Çingene ve Macar halk danslarıyla sentezledi. Organizasyona AlgoRythmics adı verildi.

Yönetmen: Kátai Zoltán ve Tóth László
Koreografi: Füzesi Albert


1. Eklemeli Sıralama (Insertion Sort)