C++ - Eklemeli Sıralama (Insertion Sort)

Eklemeli sıralama, sıralama algoritmalarından biridir. Karmaşıklığı O(n²)'dir. Diğer sıralama algoritmalarına göre bazı avantajları aşağıda sıralanmıştır.
  • Kararlı bir sıralama algoritmasıdır.
  • Karmaşıklığı O(n²) olan seçmeli sıralama ve kabarcık sıralaması gibi sıralama algoritmalarından daha verimlidir.
  • Sıralanacak dizi için ek bir bellek alanı gerektirmez. 

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çalışır.

Başlangıç Durumu: [13, 12, 15, 11, 26, 5, 47, 10, 27]
Adım İşlem Öncesi İşlem Sonrası
1 [ ] [13, 12, 15, 11, 26, 5, 47, 10, 27] [12] [13, 15, 11, 26, 5, 47, 10, 27]
2 [12] [13, 15, 11, 26, 5, 47, 10, 27] [12, 13] [15, 11, 26, 5, 47, 10, 27]
3 [12, 13] [15, 11, 26, 5, 47, 10, 27] [11, 12, 13] [15, 26, 5, 47, 10, 27]
4 [11, 12, 13] [15, 26, 5, 47, 10, 27] [11, 12, 13, 15] [26, 5, 47, 10, 27]
5 [11, 12, 13, 15] [26, 5, 47, 10, 27] [5, 11, 12, 13, 15] [26, 47, 10, 27]
6 [5, 11, 12, 13, 15] [26, 47, 10, 27] [5, 11, 12, 13, 15, 26] [47, 10, 27]
7 [5, 11, 12, 13, 15, 26] [47, 10, 27] [5, 10, 11, 12, 13, 15, 26] [47, 27]
8 [5, 10, 11, 12, 13, 15, 26] [47, 27] [5, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 27] [47]
9 [5, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 27] [47] [5, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 27, 47] [ ]

Programın Kodu
Programın Ekran Çıktısı
5 10 11 12 13 15 26 27 47
Bakın: Halk Dansları Eşliğinde Sıralama Algoritmaları

Yorumlar