C++ - Doğrusal Arama (Linear Search) Algoritması

Doğrusal arama, bir dizide, belirli bir değerin olup olmadığını bulmak için kullanılan basit bir algoritmadır. Bu algoritma ile aranan değer, dizinin ilk elemanından başlanarak son elemanına doğru her değerle tek tek karşılaştırılır. Aranan değere eşit değer bulunursa o değerin indisi döndürülür. Eğer aranan değere eşit değer bulunmazsa eksi bir (-1) değeri döndürülür. Eksi bir değeri döndüğünde, aranan değer dizi içinde değildir.

Eleman sayısı az olan dizilerde doğrusal arama algoritması tercih edilebilir. Eleman sayısı fazla olan dizilerde ise ikili arama algoritması tercih edilmelidir.

NOT: Doğrusal arama algoritmasının karmaşıklığı O(n)'dir.

Programın Kodu
Programın Ekran Çıktısı
Aranan sayiyi girin: 26
Aranan sayi 4 indisli elemandir.
Bakın: C++ - İkili Arama (Binary Search) Algoritması

Yorumlar