C++ - Seçmeli Sıralama (Selection Sort)

Seçmeli sıralama, sıralama algoritmalarından biridir. Aşağıdaki gibi çalışır:
  1. Dizideki en küçük sayıyı bul.
  2. İlk elemanın yerini bulunan en küçük sayı ile değiştir.
  3. Yukarıdaki adımları dizinin ilk elemanından sonrası için (2. elemandan başlayarak) yinele. (Programın kodunu ve açıklamasını inceleyin!)
Programın Kodu

Programın Açıklaması
8. satırda dizinin başından başlandı. 10. satırda son eleman en küçük kabul edildi. 13. satırda daha küçüğü olup olmadığı arandı. 22. ve 23. satırlarda daha küçüğü varsa yer değiştirildi. 30. satırda dizinin boyutu bulundu. (Tabloyu inceleyin!)

Başlangıç Durumu: [7, 3, 5, 8, 2, 9, 4, 15, 6]
Adım İşlem Öncesi İşlem Sonrası
1 [ ] [7, 3, 5, 8, 2, 9, 4, 15, 6] [2] [3, 5, 8, 7, 9, 4, 15, 6]
2 [2] [3, 5, 8, 7, 9, 4, 15, 6] [2, 3] [5, 8, 7, 9, 4, 15, 6]
3 [2, 3] [5, 8, 7, 9, 4, 15, 6] [2, 3, 4] [8, 7, 9, 5, 15, 6]
4 [2, 3, 4] [8, 7, 9, 5, 15, 6] [2, 3, 4, 5] [7, 9, 8, 15, 6]
5 [2, 3, 4, 5] [7, 9, 8, 15, 6] [2, 3, 4, 5, 6] [9, 8, 15, 7]
6 [2, 3, 4, 5, 6] [9, 8, 15, 7] [2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 15, 9]
7 [2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 15, 9] [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] [15, 9]
8 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] [15, 9] [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [15]
9 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [15] [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15] [ ]

Programın Ekran Çıktısı
2 3 4 5 6 7 8 9 15

Bakın: Halk Dansları Eşliğinde Sıralama Algoritmaları

Yorumlar