C++ - Karakter Dizileri

Karakter dizilerine özgü, karakter dizilerinin sonuna sonlandırıcı karakter olarak isimlendirilen boş karakter ('\0') eklenir.

Karakter dizilerine iki şekilde başlangıç değeri atanabilir:
1. char m [4]={'t', 'e', 's', 't', '\0'};
2. char m [4]="test";
  • Birinci tanımlamada sonlandırıcı karakter programlayan kişi tarafından konulmalıdır.
  • İkinci tanımlamada ise sonlandırıcı karakter konulmasına gerek yoktur. Çünkü sonlandırıcı karakter, derleyici tarafından eklenir.
Example:
Programın Ekran Çıktısı
Birkac karakter girin: www.canerseref.com/
Karakter dizisinin uzunlugu: 19

Bakın: C++ - Stringler
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar