C++ - Çok Boyutlu Diziler

Bir dizi bir veya birden çok boyutlu olabilir. 

int X [2]; gibi tanımlanıyorsa tek boyutludur ve bu tip dizilere vektör dizi denir.
int X [2][3]; gibi tanımlanıyorsa iki boyutludur ve bu tip dizilere matris denir.

Matrislerin ilk boyutuna satır ikinci boyutuna sütun denir.

Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi (float Y [2]={84, 67}), çok boyutlu dizilere de başlangıç değerleri atanabilir. Örneğin 2 satır ve 3 sütünlu (2x3=6 elemanlı) bir X matrisinin elemanları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

int X [2][3]={13, 24, 56, 84, 28, 87};

ya da

int X [2][3]={13, 24, 56,  // 1. satır elemanları
                   84, 28, 87}; // 2. satır elemanları

Matris, ekrana matris şeklinde aşağıdaki gibi yazdırılır:
Programın Ekran Çıktısı
 13 24 56
 84 28 87

Bakın: C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar