C++ - Çok Boyutlu Diziler

11 Ekim 2016

Bir dizi bir veya birden çok boyutlu olabilir. Aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa tek boyutludur ve bu tip dizilere vektör denir.

int X [2];

Eğer aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa iki boyutludur ve bu tip dizilere matris denir.

int X [2][3];

Matrislerin ilk boyutuna satır ikinci boyutuna sütun denir.

Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi (float Y [2]={84, 67}), çok boyutlu dizilere de başlangıç değerleri atanabilir. Örneğin 2 satır ve 3 sütünlu (2x3=6 elemanlı) bir X matrisinin elemanları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

int X [2][3]={13, 24, 56, 84, 28, 87};

veya

int X [2][3]={13, 24, 56,  // 1. satır elemanları
                   84, 28, 87}; // 2. satır elemanları

Matris, ekrana matris şeklinde aşağıdaki gibi yazdırılır:
Programın Ekran Çıktısı
 13 24 56
 84 28 87

Bakın: C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program

2 yorum: