C++ - 3 × 3 İki Matrisin Çarpımını Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
A ve B matrislerinin çarpımı CARP matrisine aktarıldı.

Programın Ekran Çıktısı
A Matrisi:
 1 0 0
 0 1 0
 0 0 1
B Matrisi:
 6 1 8
 7 2 5
 9 3 4
CARP Matrisi
 6 1 8
 7 2 5
 9 3 4
Bakın: C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar