C++ - On Sayının En Küçük ve En Büyüğünü Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
9. satırda eB= A [0]; atamasıyla dizinin ilk elemanının en büyük; 10.satırda eK= A [0]; atamasıyla dizinin ilk elemanının en küçük olduğu varsayılır. Daha büyük bir sayıya rastladıkça (15. satır) eB= A [j]; ile eB; daha küçük bir sayıya rastladıkça (17. satır) eK= A [j]; ile eK değişir.

Programın Ekran Çıktısı
En kucuk sayi= -45
En buyuk sayi= 90
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar