C++ - Karakter Dizileri

Karakter dizilerine özgü, karakter dizilerinin sonuna sonlandırıcı karakter olarak isimlendirilen boş karakter ('\0') eklenir.

Karakter dizilerine iki şekilde başlangıç değeri atanabilir:
1. char m [4]={'t', 'e', 's', 't', '\0'};
2. char m [4]="test";
  • Birinci tanımlamada sonlandırıcı karakter programlayan kişi tarafından konulmalıdır.
  • İkinci tanımlamada ise sonlandırıcı karakter konulmasına gerek yoktur. Çünkü sonlandırıcı karakter, derleyici tarafından eklenir.

C++ - Dizilerin Fonksiyonlara Parametre Olarak Gönderilmesi

Diziler de değişkenler gibi fonksiyonlara parametre olarak gönderilebilir.

NOT: Dizinin yanında boyutunun da bilinmesi gerekir.

Example:

C++ - Dikdörtgen Çizen Program

Programın Kodu

C++ - 10 Sayının En Küçük ve En Büyüğünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - 3 × 3 İki Matrisin Çarpımını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Çok Boyutlu Diziler

Bir dizi bir veya birden çok boyutlu olabilir. 

int X [2]; gibi tanımlanıyorsa tek boyutludur ve bu tip dizilere vektör dizi denir.
int X [2][3]; gibi tanımlanıyorsa iki boyutludur ve bu tip dizilere matris denir.

Matrislerin ilk boyutuna satır ikinci boyutuna sütun denir.

Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi (float Y [2]={84, 67}), çok boyutlu dizilere de başlangıç değerleri atanabilir. Örneğin 2 satır ve 3 sütünlu (2x3=6 elemanlı) bir X matrisinin elemanları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

int X [2][3]={13, 24, 56, 84, 28, 87};

ya da

int X [2][3]={13, 24, 56,  // 1. satır elemanları
                   84, 28, 87}; // 2. satır elemanları