C++ - Özyineli (Recursive) Fonksiyonlar

Kendi kendini çağıran fonksiyonlara özyineli (recursive) fonksiyon denir. (Örneği inceleyin!)

Example: Dört (4) Sayısının Faktöriyelini Bulan Program (Recursive)
Programın Ekran Çıktısı
4!=24
Program Açıklaması
14. satırda değişken tanımlandı ve değişkene 4 sayısı atandı. 16. satırda Fakt isimli fonksiyon çağrıldı ve fonksiyona 4 sayısı gönderildi. 6. satırda eğer N sayısı sıfırdan büyükse if bloğuna girildi. 7. satırda aşağıdaki işlemler yapıldı.
  • Fakt(4)=4*Fakt(3);
  • Fakt(3)=3*Fakt(2);
  • Fakt(2)=2*Fakt(1);
  • Fakt(1)=1*Fakt(0);
Fakt isimli fonksiyona sıfır sayısı gönderildiğinde 9. satır çalışarak 1 değeri döndü. (Fakt(0)=1 ve diğer fonksiyonlar tetiklendi.)
  • Fakt(1)=1*1=1;
  • Fakt(2)=2*1=2;
  • Fakt(3)=3*2=6;
  • Fakt(4)=4*6=24;
24 sayısı döndü ve ekrana 4!= 24 yazıldı.
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar