C++ - Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (Function Overloading)

Birbirinden farklı parametreleri olduğu sürece aynı isimli birden fazla fonksiyonun oluşturulmasına fonksiyonların aşırı yüklenmesi denir. Aşırı yüklenen fonksiyon çağrıldığında derleyici argümanları inceleyerek uygun olan fonksiyonu çalıştırır.

Example: Sekiz (8) ve 8.4 Sayılarının Karelerini Bulan Program (Function Overloading)
Programın Ekran Çıktısı
8'in karesi: 64
8.4'un karesi: 70.56
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar