C++ - Diziler

Dizi, tek bir isim altında aynı tipteki verileri içeren bellekte art arda sıralanmış veri yapısıdır.

Dizilerin Bildirimi
Dizi içerisindeki her elamanın bir indis numarası bulunur. İndis numarası her elamanın kaçınçı sırada olduğunu gösterir.

NOT: Bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Bir dizinin bildirimi şu şekildedir:
 • VeriTipi İsim [ElemanSayısı];
Örneğin, 4 elemanlı kütle verilerini bellekte tutmak için kütle dizisi şu şekilde bildirilebilir:
 • float kutle [4];
Dizinin elemanlarına değer atama şu şekilde yapılabilir:
 • kutle [0]=8.403;
 • kutle [1]=4.651;
 • kutle [2]=2.795;
 • kutle [3]=7.236;

Dizilere Başlangıç Değeri Verme
Bir diziye başlangıç değerleri aşağıdaki gibi atanabilir:
 • int hacim [3]={65, 27, 71};
 • double J [5]={2.07, 1.56, 2.75, 6.13, 9.56};
 • float kutle [4]={8.403, 4.651, 2.795, 7.236};
Bir dizinin boyutu belirtilmeden de başlangıç değeri atanabilir:
 • float kutle [ ]={8.403, 4.651, 2.795, 7.236};
 • double K [ ]={45.47, 64.781, 321.46};
Yukarıdaki örnekte derleyici kutle dizisinin 4, K dizisinin 3 elemanlı olduğu varsayar.

Programın Ekran Çıktısı
Dizinin Boyutu: 4
Dizinin Bellekte Kapladigi Alan: 32

Dizilere Eleman Girme ve Ekrana Yazdırma
Örneğin bir Y dizisi aşağıdaki gibi bildirilsin.
 • int Y [10] 
Bu dizinin elemanlarını klavyeden girmek için:
        for(i=0; i<10; i++)
            cinn>>Y[i];
daha sonra bu dizinin değerlerini ekrana yazdırmak için:
        for(i=0; i<10; i++)
            cout<<Y[i];

Example 2:
Programın Ekran Çıktısı
Bes Tam Sayi Girin: 6
10
20
47
1
[0]= 6
[1]= 10
[2]= 20
[3]= 47
[4]= 1
Bakın: C++ - Çok Boyutlu Diziler
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar