C++ - Diziler

Dizi, tek bir isim altında aynı tipteki verileri içeren bellekte art arda sıralanmış veri yapısıdır.

Dizilerin Bildirimi
Dizi içerisindeki her elamanın bir indis numarası bulunur. İndis numarası her elamanın kaçınçı sırada olduğunu gösterir.

NOT: Bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Bir dizinin bildirimi şu şekildedir:
  • VeriTipi İsim [ElemanSayısı];
Örneğin, 4 elemanlı kütle verilerini bellekte tutmak için kütle dizisi şu şekilde bildirilebilir:
  • float kutle [4];
Dizinin elemanlarına değer atama şu şekilde yapılabilir:
  • kutle [0]=8.403;
  • kutle [1]=4.651;
  • kutle [2]=2.795;
  • kutle [3]=7.236;

C++ - Özyineli (Recursive) Fonksiyonlar

Kendi kendini çağıran fonksiyonlara özyineli (recursive) fonksiyon denir. (Örneği inceleyin!)

Example: Dört (4) Sayısının Faktöriyelini Bulan Program (Recursive)

C++ - Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (Function Overloading)

Birbirinden farklı parametreleri olduğu sürece aynı isimli birden fazla fonksiyonun oluşturulmasına fonksiyonların aşırı yüklenmesi denir. Aşırı yüklenen fonksiyon çağrıldığında derleyici argümanları inceleyerek uygun olan fonksiyonu çalıştırır.

Example: Sekiz (8) ve 8.4 Sayılarının Karelerini Bulan Program (Function Overloading)