C++ - Void Fonksiyonlar

Fonksiyonun her zaman geri dönüş değeri (return value) olması zorunlu değildir. Eğer return komutu bulunmuyorsa, fonksiyon işlemlerini bitirince kendiliğinden sonlanır. Bu tür fonksiyonların tipi void olarak belirtilir.

Example: Yıldız işaretinden (*) kare oluşturan program aşağıdaki gibidir. (Void Fonksiyon)
Programın Ekran Çıktısı
Kenar uzunlugunu girin: 5
*****
*    *
*    *
*    *
*****
Bakın: C++ - Fonksiyonlar
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar