C++ - Fonksiyonlar

Fonksiyonlar alt programların birleştirilmesi olayına dayanır. Bir C++ programı bir veya birden fazla fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanıp işleyen ve bir sonuç üreten komut kümesidir. Her fonksiyonun bir ismi ve kendisine gelen değerleri gösteren parametreleri (bağımsız değişkenleri) vardır. Fonksiyon genel olarak aşağıdaki gibi bir kutu ile sembolize edilir.
Fonksiyon Kutu Gösterimi
Fonksiyon parametreleri kullanıp işler ve bir geri dönüş değeri (return value) döndürür. Bir fonksiyonun ne kadar parametresi olursa olsun bir geri dönüş değeri vardır.

Bakın: C++ - Void Fonksiyonlar

Parametre ve Argüman Kavramı
Fonksiyon çağrılırken gönderilen değere argüman denir.
Fonksiyon Bildirimi
Fonksiyon bildirimi iki şekilde yapılabilir:

  1 - Ana Programdan Önce
  2 - Ana Programdan Sonra
Geri Dönüş Değerleri
return komutunun iki önemli işlevi vardır:

  1 - Fonksiyonun geri dönüş değerini döndürür.
  2 - Fonksiyonu sonlandırır.

Bu komuttan sonra bir sabit, değişken, işlem veya başka bir fonksiyon yazılabilir. Örneğin:
return X;   // Değişken kullanılabilir.
return 13;   // Sabit sayı kullanılabilir.
return (X+Y/Z);   // Parantez kullanmak zorunlu değildir.
return topla (X,Y)/4;   // İlk topla fonksiyonu çalışır.
Bir fonksiyonda birden fazla return kullanılabilir. Fakat ilk return komutundan sonra fonksiyon sonlanır ve çağrılan yere bu değer döndürülür. Örneğin aşağıdaki harfbul fonksiyonunda 5 tane return komutu kullanılmasına rağmen bir değer döndürülür.
Programın Ekran Çıktısı
Notunuzu girin: 70
B aldiniz.
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar