C++ - Void Fonksiyonlar

Fonksiyonun her zaman geri dönüş değeri (return value) olması zorunlu değildir. Eğer return komutu bulunmuyorsa, fonksiyon işlemlerini bitirince kendiliğinden sonlanır. Bu tür fonksiyonların tipi void olarak belirtilir.

Example: Yıldız işaretinden (*) kare oluşturan program aşağıdaki gibidir. (Void Fonksiyon)

John Titor ve IBM 5100

John Titor, Asker, Rütbe, İşaret
IBM 5100
John Titor, IBM 5100 almak için zaman yolculuğu ile 2036 yılından geldiğini ve asker olduğunu öne süren birisidir. 1975 yılına gelmesi gerekirken zaman ayarında hata oluştuğundan 2002 yılına geldiğini, IBM 5100 bilgisayar ile 2036 yılında eski programların debug işini yapacağını iddia etmiştir. IBM mühendisleri de bu olayın mümkün olabileceğini söylemiştir.

1940 yılında çekilen fotoğrafta gözlüklü kişinin John Titor olduğu iddia ediliyor.

C++ - Fonksiyonlar

Fonksiyonlar alt programların birleştirilmesi olayına dayanır. Bir C++ programı bir veya birden fazla fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanıp işleyen ve bir sonuç üreten komut kümesidir. Her fonksiyonun bir ismi ve kendisine gelen değerleri gösteren parametreleri (bağımsız değişkenleri) vardır. Fonksiyon genel olarak aşağıdaki gibi bir kutu ile sembolize edilir.
Fonksiyon Kutu Gösterimi
Fonksiyon parametreleri kullanıp işler ve bir geri dönüş değeri (return value) döndürür. Bir fonksiyonun ne kadar parametresi olursa olsun bir geri dönüş değeri vardır.

Bakın: C++ - Void Fonksiyonlar