SQL (Structured Query Language)

Donald D. Chamberlin, SQL
Donald D. Chamberlin
SQL, 1970'lerin başlarında Donald D. Chamberlin ve Raymond F. Boyce tarafından IBM San Jose Araştırma Laboratuvarında geliştirilmeye başlanmış, yapılandırılmış bir sorgu dilidir. İlk olarak SEQUEL olarak adlandırılmış daha sonra ismi SQL olarak değiştirilmiştir.

Önemli NOT: SQL, bir programlama dili değildir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

Önemli NOT 2: SQL ile sadece veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.

Yorumlar