WampServer

5 Aralık 2016

wamp logo
WampServer, Windows işletim sistemi üzerinde Apache web sunucusu, MySQL veritabanı ve PHP kurulumunu bir arada sunan ve Romain Bourdon tarafından oluşturulan web geliştirme ortamıdır. Wamp ismi; Windows, Apache, MySQL, PHP baş harflerinden gelmektedir.

WampServer güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

Linux işletim sistemi için Lamp, MacOS işletim sistemi için Mamp kullanılır.

HTML (Hypertext Markup Language)

30 Kasım 2016

Tim Berners-Lee, WWW, HTML
Tim Berners-Lee
1980 yılında CERN'de bir fizikçi olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için ENQUIRE isimli sistemi önerdi. 1989 yılına gelindiğinde Tim Berners-Lee internet tabanlı sistemin temellerini oluşturdu. 1990 yılında Tim Berners-Lee HTML (Hypertext Markup Language) dilini geliştirdi ve World Wide Web (WWW) sistemini kurdu. HTML, CERN'de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Tim Berners-Lee bugün W3C (World Wide Web Consortium) standartlarını belirleyen örgütün başkanıdır.

C++ - Seçmeli Sıralama (Selection Sort)

24 Kasım 2016

Seçmeli sıralama, sıralama algoritmalarından biridir. Aşağıdaki gibi çalışır:
 1. Dizideki en küçük sayıyı bul.
 2. İlk elemanın yerini bulunan en küçük sayı ile değiştir.
 3. Yukarıdaki adımları dizinin ilk elemanından sonrası için (2. elemandan başlayarak) yinele. (Programın kodunu ve açıklamasını inceleyin!)
Programın Kodu

C++ - Karakter Dizileri

29 Ekim 2016

Karakter dizilerine özgü, karakter dizilerinin sonuna sonlandırıcı karakter olarak isimlendirilen boş karakter ('\0') eklenir.

Karakter dizilerine iki şekilde başlangıç değeri atanabilir:
1. char m [4]={'t', 'e', 's', 't', '\0'};
2. char m [4]="test";
 • Birinci tanımlamada sonlandırıcı karakter programlayan kişi tarafından konulmalıdır.
 • İkinci tanımlamada ise sonlandırıcı karakter konulmasına gerek yoktur. Çünkü sonlandırıcı karakter, derleyici tarafından eklenir.

C++ - Dizilerin Fonksiyonlara Parametre Olarak Gönderilmesi

27 Ekim 2016

Diziler de değişkenler gibi fonksiyonlara parametre olarak gönderilebilir.

NOT: Dizinin yanında boyutunun da bilinmesi gerekir.

Example:

C++ - Dikdörtgen Çizen Program

24 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - 10 Sayının En Küçük ve En Büyüğünü Bulan Program

23 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - 3 × 3 İki Matrisin Çarpımını Bulan Program

15 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - İki Matrisin Toplamını Bulan Program

14 Ekim 2016

Programın Kodu

C++ - Çok Boyutlu Diziler

11 Ekim 2016

Bir dizi bir veya birden çok boyutlu olabilir. Aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa tek boyutludur ve bu tip dizilere vektör denir.

int X [2];

Eğer aşağıdaki gibi tanımlanıyorsa iki boyutludur ve bu tip dizilere matris denir.

int X [2][3];

Matrislerin ilk boyutuna satır ikinci boyutuna sütun denir.

Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi (float Y [2]={84, 67}), çok boyutlu dizilere de başlangıç değerleri atanabilir. Örneğin 2 satır ve 3 sütünlu (2x3=6 elemanlı) bir X matrisinin elemanları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

int X [2][3]={13, 24, 56, 84, 28, 87};

veya

int X [2][3]={13, 24, 56,  // 1. satır elemanları
                   84, 28, 87}; // 2. satır elemanları

C++ - Diziler

16 Ağustos 2016

Dizi, tek bir isim altında aynı tipteki verileri içeren bellekte art arda sıralanmış veri yapısıdır.

Dizilerin Bildirimi
Dizi içerisindeki her elamanın bir indis numarası bulunur. İndis numarası her elamanın kaçınçı sırada olduğunu gösterir.

NOT: Bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Bir dizinin bildirimi şu şekildedir:
 • VeriTipi İsim [ElemanSayısı];
Örneğin, 4 elemanlı kütle verilerini bellekte tutmak için kütle dizisi şu şekilde bildirilebilir:
 • float kutle [4];
Dizinin elemanlarına değer atama şu şekilde yapılabilir:
 • kutle [0]=8.403;
 • kutle [1]=4.651;
 • kutle [2]=2.795;
 • kutle [3]=7.236;

C++ - Özyineli (Recursive) Fonksiyonlar

5 Ağustos 2016

Kendi kendini çağıran fonksiyonlara özyineli (recursive) fonksiyon denir. (Örneği inceleyin!)

Example: Dört (4) sayısının faktöriyelini bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir (Recursive).

C++ - Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (Function Overloading)

2 Ağustos 2016

Birbirinden farklı parametreleri olduğu sürece aynı isimli birden fazla fonksiyonun oluşturulmasına fonksiyonların aşırı yüklenmesi denir. Aşırı yüklenen fonksiyon çağrıldığında derleyici argümanları inceleyerek uygun olan fonksiyonu çalıştırır.

Example: Sekiz (8) ve 8.4 sayılarının karelerini bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir (Function Overloading).

C++ - Void Fonksiyonlar

29 Temmuz 2016

Fonksiyonun her zaman geri dönüş değeri (return value) olması zorunlu değildir. Eğer return komutu bulunmuyorsa, fonksiyon işlemlerini bitirince kendiliğinden sonlanır. Bu tür fonksiyonların tipi void olarak belirtilir.

Example: Klavyeden girilen bir sayı ile yıldız işaretinden (*) ekrana kare oluşturan programın kodu aşağıdaki gibidir (Void Fonksiyon ile).

John Titor ve IBM 5100

27 Temmuz 2016

John Titor, Asker, Rütbe, İşaret
IBM 5100
John Titor, IBM 5100 almak için zaman yolculuğu ile 2036 yılından geldiğini ve asker olduğunu öne süren birisidir. 1975 yılına gelmesi gerekirken zaman ayarında hata oluştuğundan 2002 yılına geldiğini, IBM 5100 bilgisayar ile 2036 yılında eski programların debug işini yapacağını iddia etmiştir. IBM mühendisleri de bu olayın mümkün olabileceğini söylemiştir.

1940 yılında çekilen fotoğrafta gözlüklü kişinin John Titor olduğu iddia ediliyor.

C++ - Fonksiyonlar

Fonksiyonlar alt programların birleştirilmesi olayına dayanır. Bir C++ programı bir veya birden fazla fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanıp işleyen ve bir sonuç üreten komut kümesidir. Her fonksiyonun bir ismi ve kendisine gelen değerleri gösteren parametreleri (bağımsız değişkenleri) vardır. Fonksiyon genel olarak aşağıdaki gibi bir kutu ile sembolize edilir.
Fonksiyon Kutu Gösterimi
Fonksiyon parametreleri kullanıp işler ve bir geri dönüş değeri (return value) döndürür. Bir fonksiyonun ne kadar parametresi olursa olsun bir geri dönüş değeri vardır.

XAMPP

21 Haziran 2016

xampp logo
XAMPP, Apache dağıtımı olup bilgisayara PHP, MariaDB, Perl gibi sistemler kurarak hazır bir web sunucusu oluşturulabilen, birçok platformda (Microsoft Windows, MacOS, Linux) çalışabilen ücretsiz bir programdır.


XAMPP güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsiniz.


XAMPP'a Neler Dahil?
 • Apache
 • MariaDB
 • PHP
 • phpMyAdmin
 • Webalizer
 • FileZilla FTP Server
 • OpenSSL
 • Mercury Mail Transport System
 • ...

MySQL Workbench

19 Haziran 2016

mysql workbench logo
MySQL Workbench, geliştirme ortamı içerisinde SQL geliştirme ve idaresinin beraberinde, veritabanı ve yönetimsel araçlar içeren veritabanı tasarlama programıdır.

MySQL Workbench güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

SQL (Structured Query Language)

18 Şubat 2016

Donald D. Chamberlin, SQL
Donald D. Chamberlin
SQL, 1970'lerin başlarında Donald D. Chamberlin ve Raymond F. Boyce tarafından IBM San Jose Araştırma Laboratuvarında geliştirilmeye başlanmış, yapılandırılmış bir sorgu dilidir. İlk olarak SEQUEL olarak adlandırılmış daha sonra ismi SQL olarak değiştirilmiştir.

NOT: SQL, bir programlama dili değildir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

NOT2: SQL ile sadece veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.