C++ - Sayının Üssünü Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
1. ve 2. satırda gerekli kütüphaneler programa eklendi. 4. satırda isim uzayı tanımlandı. 8. satırda değişkenler tanımlandı. 10. satırda ekrana "Tabanı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 12. satırda ekrana "Üssü girin: " yazdırıldı. 13. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Y değişkenine atandı. 15 satırda "Sonuç: " XY ekrana yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Tabani girin:
6
Ussu girin:
2
Sonuc: 36
Bakın: C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar