C++ - Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program

Programın Kodu

Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tam sayı olarak tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden tam sayı istenildi. Girilen tam sayı X değişkenine atandı. 11. satırda while döngüsüne girildi. 13. satırda Y, X'in 10 ile bölümünden kalana eşitlendi. 14. satırda X, X'in 10 ile bölümüne eşitlendi. 15. satırda Top, Y ile toplamına eşitlendi. 18. satırda sayının rakamları toplamı ekrana yazıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi Girin: 1234
Sayinin Rakamlari Toplami: 10
Bakın: C++ - Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar