C++ - Sayının Karekökünü Bulan Program

Programın Kodu

Programın Açıklaması
1. ve 2. satırda gerekli kütüphaneler programa eklendi. 4. satırda isim uzayı tanımlandı. 8. satırda değişken tanımlandı. 10. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 13. satırda "Sonuç: " X'in karekökü ekrana yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin:
25
Sonuc: 5
Bakın: C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar