C++ - Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tam sayı olarak tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden tam sayı istenildi. Girilen tam sayı X değişkenine atandı. 11. satırda do while döngüsüne girildi. 13. satırda Basamak değeri bir artırıldı. 14. satırda X, X'in 10 ile bölümüne eşitlendi. 16. satırda döngü koşulu sağlanıyorsa döngü dönmeye devam eder, sağlanmıyorsa döngü sonlandırılır. 18. satırda sayının kaç basamaklı olduğu ekrana yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 74156
5 basamaklidir.
Bakın: C++ - Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar