C++ - Sayıların Aritmetik Ortalamasını Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
7. satırda değişkenler tanımlandı. (Eğer Toplam değişkenine 0 (sıfır) değeri atanmazsa program bu değişkene rastgele bir değer atar ve sonuç beklenilenden farklı çıkar.) 9. satırda ekrana "Kaç sayı gireceksiniz: " yazdırıldı. 10. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 12. satırda i değişkeni 1 sayısından X sayısına eşit olana kadar birer birer artmaya başladı... 15. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Y değişkenine atandı. 16 satırda Toplam, Y ile toplamına eşitlendi. 19. satırda ekrana sayıların aritmetik ortalaması yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Kac sayi gireceksiniz? 4
1. sayiyi girin: 2
2. sayiyi girin: 6
3. sayiyi girin: 17
4. sayiyi girin: 1
Sayilarin aritmetik ortalamasi: 6
Bakın: C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar