C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

4 Ekim 2015

Programın Kodu
Programın Açıklaması
1. ve 2. satırda gerekli kütüphaneler programa eklendi. 4. satırda PI değişkeni 3.141593 olarak sabitlendi. 6. satırda isim uzayı tanımlandı. 10. satırda değişkenler tanımlandı. 12. satırda ekrana "Açı girin: " yazdırıldı. 13. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 15. satırda X değişkeni Y değişkenine atandı. 16 satırda X sayısı radyana çevrildi. 18., 19. ve 20. satırlarda x sayısının kosinüs, sinüs ve tanjant değerleri ekrana yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Aci girin:
60
cos(60)= 0.5
sin(60)= 0.866025
tan(60)= 1.73205

Bakın: C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

1 yorum: