C++ - Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program

23 Ekim 2015

Programın Kodu

C++ - Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulan Program

22 Ekim 2015

Programın Kodu

C++ - Sayıların Aritmetik Ortalamasını Bulan Program

9 Ekim 2015

Programın Kodu

C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

4 Ekim 2015

Programın Kodu

C++ - Sayının Karekökünü Bulan Program

3 Ekim 2015

Programın Kodu

C++ - Sayının Üssünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

Matematiksel fonksiyonların çoğu double veri tipindedir. Programda bu fonksiyonlar kullanılacaksa cmath kütüphanesi programa dahil edilmelidir.

I) Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik (cos, sin, vb.) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder, sonucu radyan olarak hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir.

  • Radyan = (3.141593/180.0) * Derece;

Fonksiyon Açıklama Example Result
cos (X) X'in kosinüs değerini hesaplar. cos (0) 1
sin (X) X'in sinüs değerini hesaplar. sin (0) 0
tan (X) X'in tanjant değerini hesaplar. tan (0.5) 0.546303
acos (X) Kosinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. acos (1) 0
asin (X) Sinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. asin (0) 0
atan (X) Tanjant değeri X olan sayıyı hesaplar. atan (0.546303) 0.5

Bakın: C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program