C++ - Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayıların Aritmetik Ortalamasını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Karekökünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Üssünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

Matematiksel fonksiyonların çoğunluğu double veri tipindedir. Programda bu fonksiyonlar kullanılacaksa cmath kütüphanesi programa dahil edilmelidir.

I) Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik (cos, sin, vb.) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder, sonucu radyan olarak hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir.

  • Radyan = (3.141593/180.0) * Derece;

Fonksiyon Açıklama Example Result
cos (X) X'in Kosinüs Değerini Hesaplar cos (0) 1
sin (X) X'in Sinüs Değerini Hesaplar sin (0) 0
tan (X) X'in Tanjant Değerini Hesaplar tan (0.5) 0.546303
acos (X) Kosinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar acos (1) 0
asin (X) Sinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar asin (0) 0
atan (X) Tanjant Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar atan (0.546303) 0.5

Bakın: C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program