C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

Matematiksel fonksiyonların çoğunluğu double veri tipindedir. Programda bu fonksiyonlar kullanılacaksa cmath kütüphanesi programa dahil edilmelidir.

I) Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik (cos, sin, vb.) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder, sonucu radyan olarak hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir.

  • Radyan = (3.141593/180.0) * Derece;

Fonksiyon Açıklama Example Result
cos (X) X'in Kosinüs Değerini Hesaplar cos (0) 1
sin (X) X'in Sinüs Değerini Hesaplar sin (0) 0
tan (X) X'in Tanjant Değerini Hesaplar tan (0.5) 0.546303
acos (X) Kosinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar acos (1) 0
asin (X) Sinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar asin (0) 0
atan (X) Tanjant Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar atan (0.546303) 0.5

Bakın: C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

II) Diğer Fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama Example Result
ceil (X) X'i Yukarı Yuvarlar ceil (9.4) 10
floor (X) X'i Aşağı Yuvarlar floor (9.4) 9
fabs (X) X'in Mutlak Değerini Hesaplar fabs (-6.4) 6.4
sqrt (X) X'in Karekökünü Hesaplar sqrt (9) 3
fmod (X, Y) X/Y İşleminin Kalanını Hesaplar fmod (2.6, 1.2) 0.2
pow (X, Y) XY Değerini Hesaplar pow (2, 4) 16
log (X) X'in Doğal Logaritması Hesaplar log (2.718282) 1
log10 (X) X'in 10 Tabanındaki Logaritmasını Hesaplar log10 (10) 1
exp (x) eX Değerini Hesaplar exp (1) 2.71828

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin:
4
16
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar