C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

3 Ekim 2015

Matematiksel fonksiyonların çoğu double veri tipindedir. Programda bu fonksiyonlar kullanılacaksa cmath kütüphanesi programa dahil edilmelidir.

I) Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik (cos, sin, vb.) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder, sonucu radyan olarak hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir.

  • Radyan = (3.141593/180.0) * Derece;

Fonksiyon Açıklama Example Result
cos (X) X'in kosinüs değerini hesaplar. cos (0) 1
sin (X) X'in sinüs değerini hesaplar. sin (0) 0
tan (X) X'in tanjant değerini hesaplar. tan (0.5) 0.546303
acos (X) Kosinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. acos (1) 0
asin (X) Sinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. asin (0) 0
atan (X) Tanjant değeri X olan sayıyı hesaplar. atan (0.546303) 0.5

Bakın: C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

II) Diğer Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklama Example Result
ceil (X) X'i yukarı yuvarlar. ceil (9.4) 10
floor (X) X'i aşağı yuvarlar. floor (9.4) 9
fabs (X) X'in mutlak değerini hesaplar. fabs (-6.4) 6.4
sqrt (X) X'in karekökünü hesaplar. sqrt (9) 3
fmod (X, Y) X/Y işleminin kalanını hesaplar. fmod (2.6, 1.2) 0.2
pow (X, Y) XY değerini hesaplar. pow (2, 4) 16
log (X) X'in doğal logaritması hesaplar. log (2.718282) 1
log10 (X) X'in 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar. log10 (10) 1
exp (x) eX değerini hesaplar. exp (1) 2.71828

Example: Klavyeden girilen sayının karesini (X2) bularak ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. (Bakın: C++ - Sayının Üssünü Bulan Program)
Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin:
4
16

1 yorum:

  1. Furkan Demir17 Mart 2019 12:24

    Trigonometri burda da mı karşıma çıkıyor.

    YanıtlaSil