C++ - Veri Tipleri

Veri tipleri program içinde kullanılacak olan değişkenlerin, sabitlerin vb. bellekte kapladığı alanı belirlemek için kullanılır.

Bir C++ programında veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bakın: C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Veri Tipi Alt Sınırı Üst Sınırı
bool False (0) True (1)
char -128 127
short -32,768 32,767
int -2,147,483,648 2,147,483,647
long -9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807
float -3.4e +/- 38 +3.4e +/- 38
double -1.7e +/- 308 1.7e +/- 308

Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar