C++ - Rasyonel Sayıyı Sadeleştiren Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişkenler tanımlandı. (bol değişkenine 2 atandı.) 8. satırda ekrana "Payı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Pay değişkenine atandı. 10. satırda ekrana "Paydayı girin: " yazdırıldı. 11. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı Payda değişkenine atandı. 13. ve 14. satırlarda eğer Pay Paydadan küçükse ek değişkenine Pay atandı. 17. satırda eğer 13. satırdaki koşul sağlanmıyorsa ek değişkenine Payda atandı. 19. satırda bol sayısı küçük veya eşit ise ek sayısına while döngüsüne girildi. 21. satırda eğer Payın bol ile bölümünden kalan sıfıra eşitse ve Paydanın bol ile bölümünden kalan sıfıra eşitse if deyimine girildi. 23. satırda Pay bol ile bölümüne eşitlendi. 24. satırda Payda bol ile bölümüne eşitlendi. 28. satırda eğer 21. satırdaki koşul sağlanmıyorsa bol bir arttırıldı. 31. satırda ekrana "Kesrin en sade hali: " Pay/Payda yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Payi girin: 16
Paydayi girin: 8
Kesrin en sade hali= 2/1
Bakın: C++ - İki Sayının Ebobunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar