C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Programın Ekran Çıktısı
char:        1
short:        2
int:        4
long:        4
unsigned char:        1
unsigned short:        2
unsigned int:        4
unsigned long:        4
float:        4
double:        8
long double:        12
Bakın: C++ - Veri Tipleri
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar