C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu Programın Açıklaması
1. satırda gerekli olan kütüphane tanımlandı. 6. satırda değişken tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı S değişkenine atandı. 11. ve 12. satırlarda eğer S sayısının 2 ile bölümünden kalan sıfıra eşit ise ekrana "Çift" yazdırıldı. 14. ve 15. satırlarda eğer S sayısının 2 ile bölümünden kalan sıfıra eşit değilse ekrana "Tek" yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 0
Cift
Bakın: Klavyeden Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algoritma ve Akış Şeması
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar