C++ - Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
1. satırda gerekli olan kütüphane tanımlandı. 6. satırda değişken tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı TS değişkenine atandı. 11. ve 13. satırlarda eğer TS sayısı sıfırdan büyükse ekrana "Pozitif" yazdırıldı. 16. ve 18. satırlarda eğer TS sayısı sıfıra eşitse ekrana "Sıfır" yazdırıldı. 21. ve 23. satırlarda eğer TS sayısı sıfırdan küçükse ekrana "Negatif" yazdırıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 0
Sifir

Bakın: C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar