C++ - Do While Döngüsü

Do While döngüsü bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngü sonunda yapılır. En az bir kez döngü döner. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

do
{
    Komutlar
}
while ( Koşul );

Example: Do While döngüsü ile negatif bir sayı girilene kadar girilen sayıların iki katını ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. (Do While döngüsünde koşul sınaması döngü sonunda yapıldığından dolayı negatif sayı girilse de döngü bir kez döner.)
Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 2
Iki kati: 4
Sayi girin: 5
Iki kati: 10
Sayi girin: -1
Iki kati: -2
Bakın: C++ - While Döngüsü
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar