C++ - Do While Döngüsü

Do While döngüsü bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngü sonunda yapılır. En az bir kez döngü döner. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

do
{
    Komutlar
}
while ( Koşul );

Example: Do While döngüsü ile negatif bir sayı girilene kadar girilen sayıların iki katını ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. (Do While döngüsünde koşul sınaması döngü sonunda yapıldığından dolayı negatif sayı girilse de döngü bir kez döner.)

C++ - Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.