C++ - While Döngüsü

While döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

while ( Koşul )
{
    Komutlar
}

Example:
Programın Ekran Çıktısı
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10

Bakın: C++ - Do While Döngüsü
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar