C++ - Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Program

Programın Kodu
Programın Açıklaması
6. satırda değişken tanımlandı. 8. satırda ekrana "Sayı girin: " yazdırıldı. 9. satırda klavyeden sayı istenildi. Girilen sayı X değişkenine atandı. 13. satırda i değişkeni 2 sayısından X sayısına eşit olana kadar birer birer artmaya başladı. 15. satırda eğer X sayısının i sayısı ile bölümünden kalan sıfıra eşitse if deyimine girildi. 17. satırda ekrana i değeri yazdırıldı. 18. satırda X sayısı i ile bölümüne eşitlendi. 19. satırda i sayısı bir azaltıldı.

Programın Ekran Çıktısı
Sayi girin: 12
12 sayisinin asal carpanlari:
        2
        2
        3

Bakın: C++ - Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Program
Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Yorumlar